Δήμος Τρικκαίων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

17 Φεβρουαρίου 2021

2021_ 178 APO ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 466ΩΗ9-Υ7Η