Δήμος Τρικκαίων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας»

11 Ιουνίου 2020
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων αποφασίζει την παράταση του χρόνου υποβολής τεύχους παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 88301).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΝΙΩΤΗ
Τηλ.: 2431063239
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 11/6/2020
Αριθ. Πρωτ.: 15676

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΑΤΑΤΗΡΗΣΕΩΝ_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ