Δήμος Τρικκαίων

Αποτελέσματα αξιολόγησης ανακοίνωσης για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

28 Μαρτίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της αριθμ. Πρωτ. 1886/18.01.2024 (ΑΔΑ:60ΘΛΩΗ9-9ΗΠ) ανακοίνωσης για την υλοποίηση αντικειμένων που αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EUROPEAN CITY FACILITY (EUFC) που χρηματοδοτείται από το Life (Αρ. Σύμβασης: 558/05Ε001073R):

Αποτελέσματα-www.trikalacity