Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποτελέσματα Αξιολόγησης ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

14 Φεβρουάριος 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 14/2/2020

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00004