Δήμος Τρικκαίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 (πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου)

27 Μαΐου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 27/5/2021
Αριθ. Πρωτ.: 8309

22.ΣΟΧ 1-2021_Αποτελέσματα (www.trikalacity.gr)