Δήμος Τρικκαίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2022 (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 26145/01.06.2022 - ΑΔΑ: 9ΙΝΧΩΗ9-34Χ)

7 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 7/9/2022

42.ΣΟΧ-3-2022_Αποτελέσματα-www.trikalacity.gr