Δήμος Τρικκαίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.5/2022 (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 26610/02.06.2022 - ΑΔΑ: 6Γ5ΟΩΗ9-ΟΔΩ)

2 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 2/9/2022

22.ΣΟΧ-5-2022_Αποτελέσματα-www.trikalacity.gr