Δήμος Τρικκαίων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 4/2022 (ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»)

10 Αυγούστου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα, 10/8/2022

22.ΣΟΧ 2-2022_Αποτελέσματα-www.trikalacity.gr_