Δήμος Τρικκαίων

Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ.4/2024

10 Ιουλίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Για να δείτε τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ.4/2024  σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Τρικκαίων πατήστε : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ