Δήμος Τρικκαίων

Ασφαλτος σε δρόμους χωριών του Δήμου Τρικκαίων

13 Φεβρουαρίου 2020

Εμφαση στα χωριά δίνει ο Δήμος Τρικκαίων με ασφαλτοστρώσεις στον Α και τον Β τομέα. Το έργο με τον ομώνυμο τίτλο (Ασφαλτοστρώσεις Α και Β τομέα 2019-2020) δημοπρατήθηκε και την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε τη σχετική σύμβαση, ύψους 106.115,93€, με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Μάντζος Παναγιώτης». Τα χρήματα προέρχονται από το ταμείο του Δήμου Τρικκαίων, καθώς δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αναμόρφωση των χωριών.
Το έργο αφορά σε ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στα χωριά των δύο περιφερειακών αντιδημαρχιών του Δήμου Τρικκαίων.  Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι η διαμόρφωση των τμημάτων των οδών, η κατασκευή υπόβασης – βάσης και η ασφαλτόστρωσή τους ή η τσιμεντόστρωση τους. Επίσης όπου είναι απαραίτητο προβλέπεται η κατασκευή κρασπέδων, η επέκταση του δικτύου ομβρίων και η σύνδεσή του με το υπάρχον. Ο σχετικός προγραμματισμός έγινε από τον Δήμο Τρικκαίων, τους δύο αντιδημάρχους και τους προέδρους των κοινοτήτων, ώστε να εκτελεστούν τα έργα που είναι σημαντικά και αναγκαία για τα χωριά.

Από το γραφείο Τύπου