Δήμος Τρικκαίων

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α' & Β' ΤΟΜΕΑ 2022 - 2023

20 Φεβρουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

0.Εξώφυλλο_signed

1.Διακήρυξη_signed

2.espd-request-v2_signed

3.Τεχνική περιγραφή_signed

4.Προϋπολογισμός_signed

5.Τιμολόγιο_signed

6.ΕΣΥ_signed

7.ΣΑΥ_signed

8.ΦΑΥ_signed

9.Περιληπτική διακήρυξη_signed