Δήμος Τρικκαίων

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2019-2020

13 Αυγούστου 2019
Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνιςμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2019 -2020»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

0.Εξώφυλλο

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2 Περιληπτική διακήρυξη

3.Τεχνική περιγραφή

4.Προϋπολογισμός

5.Τιμολόγιο

6 Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

7.ΣΑΥ

8.ΦΑΥ

9.TEYD