Δήμος Τρικκαίων

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019

5 Απριλίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ _3_

2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TELIKOS

3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4 ΕΣΥ

6 ΦΑΥ

20180209-TEYD_v1.0-1

20180209-TEYD_v1.0-1

PROTYPO_ERGON_XT_KATO_TON_ORION META 2 3 18 με ημερομηνίαες

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ signed 2