Δήμος Τρικκαίων

Αυστηρές οι ποινές του νέου ΚΟΚ

23 Απριλίου 2018
Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για στάθμευση, κινητό, ράμπες ΑμεΑ, ΛΕΑ κ.α. Σύσταση του Δήμου Τρικκαίων για πιεστή εφαρμογή των νέων διατάξεων

 

 

Πολλά πρόστιμα και αφαιρέσεις πινακίδων – διπλωμάτων οδήγησης από την Τροχαία, διαπίστωσαν το τελευταίο διάστημα οι τρικαλινοί οδηγοί. Αυτή η ενέργεια είναι αποτέλεσμα των διατάξεων του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος 4530/2018, «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»).
Πλέον, συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται άμεσα:

α. Οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

β. Οι οδηγοί οχημάτων που παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

γ. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο χρόνο, όπως για να προσπεράσουν προπορευόμενα οχήματα, κατά παράβαση της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

δ. Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή τη χρησιμοποιούν για προσπέραση και αιφνιδιάζουν τους κινούμενους σε αυτήν τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

ε. Οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων που απορρίπτουν εκτός του οχήματός τους αντικείμενα ή ουσίες που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως τσιγάρα, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

στ. Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

ζ. Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες. Για τις παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄, σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα 6 μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

Ο Δήμος Τρικκαίων συστήνει την απαρέγκλιτη εφαρμογή των νέων διατάξεων από όλους και όλες τις οδηγούς τετράτροχων ή δίκυκλων, αφού η αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων, ως αρμοδιότητα των αστυνομικών οργάνων, είναι άμεσα εφαρμόσιμη. Στόχος όλων πρέπει να είναι, η αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ορθή οδηγική συμπεριφορά, για τον οδηγό, τους συνεπιβάτες, τους πεζούς.
Από το γραφείο Τύπου