Δήμος Τρικκαίων

Αυτοπρόσωπη παρουσία δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

25 Μαΐου 2018
Aπό 01-6-2018 έως 31-8-2018

Από τη Δ/νση  Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης του Δήμου Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι, όσοι λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα (Τετραπληγικών-Παραπληγικών, Εγκεφαλικής Παράλυσης, Β.Ν.K., Βαριάς και Απόλυτης Αναπηρίας, Χανσενικών, Κίνησης, Τυφλότητας, Κωφών-Βαρήκοων Ατόμων, Ομογενών, και Αιματολογικών Νοσημάτων) πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία (Ιακωβάκη 5 & Μιαούλη-Τρίκαλα) με τα εξής δικαιολογητικά:
α) την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο
β)  αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας φορολ. έτους 2017
,
κατά το χρονικό διάστημα από 01-6-2018 έως 31-8-2018 και τις εργάσιμες ημέρες από  8.30 π.π. έως 14.00 μ.μ. , προκειμένου να απογραφούν.

Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος, θα πρέπει να προσέλθει στην Υπηρεσία μας ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να φέρει τα ανωτέρω δικαιολογητικά του δικαιούχου.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία φορά τον χρόνο, χωρίς άλλη ειδοποίηση , στο ίδιο χρονικό διάστημα, να προσέρχονται στην Υπηρεσία.
Η προσέλευση κάθε δικαιούχου στην Υπηρεσία, αποτελεί ατομική του υποχρέωση.

Σε περίπτωση μη προσέλευσής  τους, οι δικαιούχοι δεν θα λαμβάνουν το επίδομα το οποίο λάμβαναν μέχρι σήμερα.