Δήμος Τρικκαίων

1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων

Κουτσομυλίων 6624310 31080

Το 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (1ο Σ.Δ.Ε.) Τρικάλων (Γυμνάσιο Ενηλίκων) είναι ένα καινοτόμο και ευέλικτο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το 1ο Σ.Δ.Ε. Τρικάλων ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Φορέας λειτουργίας είναι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και φορέας διαχείρισης το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Πηγή χρηματοδότησης αποτελεί το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Για την νέα σχολική χρονιά (2013-2014) εγγραφές πραγματοποιούνται όλο το μήνα Σεπτέμβριο και ώρες 17:00 έως 20:00.

Η φοίτηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δωρεάν και διαρκεί μόνο δύο έτη.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Απολυτήριο Δημοτικού
  • Φωτοτυπία ταυτότητας

Συχνές Ερωτήσεις:

1) Σε ποιον απευθύνεται το 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (1ο Σ.Δ.Ε.) Τρικάλων;

Σε ενήλικες, άνω των 18 ετών, που τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο και δε φοίτησαν καθόλου στο Γυμνάσιο ή το εγκατέλειψαν πριν το τελειώσουν.

2) Τι προσφέρει το 1ο Σ.Δ.Ε. Τρικάλων στους εκπαιδευόμενους;

α) Τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (Νόμος 2525/1997, άρθρο 5).

β) Ουσιαστική μόρφωση.

γ) Απόκτηση βασικών προσόντων και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

δ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και σύνδεση με την αγορά εργασίας.

ε) Ψυχολογική στήριξη σε μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες της ενήλικης ζωής.

3) Ποιες ώρες λειτουργεί το 1ο Σ.Δ.Ε. Τρικάλων;

Τα απογεύματα, 16:45 έως 20:40, Δευτέρα έως Παρασκευή.

4) Πόσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση;

Δύο εννιάμηνα (Δύο σχολικά έτη). Αυτό ισχύει για όλους τους εκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα αν έχουν φοιτήσει σε κάποιες τάξεις του Γυμνασίου.

5) Τι μαθήματα διδάσκονται;

Ελληνική Γλώσσα, Αγγλικά, Μαθηματικά, Νέες Τεχνολογίες, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αισθητική Αγωγή. Το περιεχόμενο των «μαθημάτων» προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

6) Τι μπορεί να κάνει ένας απόφοιτος του 1ου Σ.Δ.Ε. Τρικάλων;

α) Μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

β) Μπορεί να συνεχίσει σε συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

γ) Μπορεί να ισχυροποιήσει τη θέση του στην αγορά εργασίας.

δ) Μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι σε τοπικό και  εθνικό επίπεδο.

7) Πώς μπορεί κάποιος να «γραφτεί»;

Πρέπει να πάει στο 1ο Σ.Δ.Ε. Τρικάλων και να συμπληρώσει μια αίτηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24310 31080 (ΩΡΕΣ 5:00 μ.μ.- 8:30 μ.μ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κουτσομυλίων 66 – Τρίκαλα

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ: sde-trikal.tri.sch.gr