Δήμος Τρικκαίων

8ο Δημοτικό Σχολείο (Αγίας Μονής)