Δήμος Τρικκαίων

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΜ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5 (Καλαμπάκα)24320 77588