Δήμος Τρικκαίων

ΒΑΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΥΡΩΝΟΣ 624310 36605