Δήμος Τρικκαίων

ΓΑΡΓΑΛΑ-ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΠΟΠΗ

ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ 1524310 38877