Δήμος Τρικκαίων

ΓΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 1624314 00680, 6944 730078