Δήμος Τρικκαίων

ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΥΡΩΝΟΣ & ΚΑΝΟΥΤΑ24310 28030 - 694 2058911