Δήμος Τρικκαίων

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1024310 35727