Δήμος Τρικκαίων

ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3024310 78900