Δήμος Τρικκαίων

Πλατεία Πούλιου - ΟΣΕ24310 79550

Είναι δυναμικότητας 40 παιδιών και στο Κέντρο απασχολούνται μία φιλόλογος (ΠΕ), τρεις νηπιαγωγοί (ΠΕ) και ένα άτομο Βοηθητικών Εργασιών (ΥΕ).

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνα Email
Νικολάου Παρασκευή (Υπεύθυνη Δομής)
2431079550 [email protected]
Αλεξίου Βασιλική 2431079550
Αλεξίου Γιαννούλα 2431079550
Ιακωβάκη Κωνσταντία 2431079550
Καμπακάκη Αικατερίνη 2431079550
Μανιώτη Μαρία 2431079550