Δήμος Τρικκαίων

ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 924310 31771