Δήμος Τρικκαίων

ΚΛΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 824310 28063