Δήμος Τρικκαίων

ΚΟΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 3124310 77079