Δήμος Τρικκαίων

ΚΟΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ 1724310 72130