Δήμος Τρικκαίων

ΛΑΛΕΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΤΡ.ΣΑΡΑΦΗ 1424310 76088