Δήμος Τρικκαίων

ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΜ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4 (Καλαμπάκα)24320 23971