Δήμος Τρικκαίων

ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 3724310 26546