Δήμος Τρικκαίων

ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ 12 & ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ24313 01645