Δήμος Τρικκαίων

ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2624310 37378