Δήμος Τρικκαίων

ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & ΒΑΣ.ΤΣΙΤΣΑΝΗ 1824310 70406