Δήμος Τρικκαίων

ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ 424310 77260