Δήμος Τρικκαίων

ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ι.ΑΔΑΜ 524310 29200