Δήμος Τρικκαίων

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΘΩΝΟΣ 224310 22042