Δήμος Τρικκαίων

Παιδικός Σταθμός Παλαιόπυργου

Παλαιόπυργος24310 87041

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνα Email
Κωσταρέλλου Αικατερίνη (Υπεύθυνη Δομής)
2431087041 [email protected]
Πούλιου Γεωργία 2431087041
Λούγγου Μαρία 2431087041
Τσανταρλιώτης Νικόλαος 2431087041