Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παιδικός Σταθμός Ριζώματος

Ρίζωμα24310 96722

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνα Email
Βαρσάνη Μαριάννα (Υπεύθυνη Δομής)
2431096722 mvarsani@trikalacity.gr
Γκόρας Δημήτριος 2431096722
Παληγιάννης Νικόλαος 2431096722