Δήμος Τρικκαίων

Πλατεία Μικράς Ασίας (Προσφυγικός Συνοικισμός)