Δήμος Τρικκαίων

Ποδηλατοδρόμιο ολυμπιακών διαστάσεων

Κατασκευάστηκε κοντά στο χώρο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. το 2004, αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκε.