Δήμος Τρικκαίων

ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΜΑΛΙΑΣ 1424310 78100