Δήμος Τρικκαίων

ΣΥΝΤΖΕΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26 (Καλαμπάκα)24320 75989