Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Βοήθεια στο Σπίτι Γ' ΚΑΠΗ (Πάρκο Ματσόπουλου)

Πάρκο Ματσόπουλου2431039701

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνα
Καλαμάτα Πολυξένη (Υπεύθυνη Δομής) 2431039701
Παπακωνσταντίνου Ελένη 2431039701
Σταμαδιανού Γεωργία 2431039701
Χαρίση Αικατερίνη 2431039701