Δήμος Τρικκαίων

ΧΑΪΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2424310 22800