Δήμος Τρικκαίων

ΧΡΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ 1-324314 00467, 6974 255165