Δήμος Τρικκαίων

Υπαίθριο πάρκινγκ οδού Κανούτα 3

Κανούτα 32431030612

07:00 – 22:00

1,60 €/ώρα την πρώτη ώρα
0,80 €/30′ από την δεύτερη ώρα

22:00 – 07:00

5,00 € για όλες τις ώρες (διανυκτέρευση)