Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Υπαίθριο πάρκινγκ οδού Θεοδοσοπούλου (στη ΔΕΗ)

Ελεύθερη στάθμευση – Στάθμευση λεοφωρείων