Δήμος Τρικκαίων

Υπαίθριο πάρκινγκ Στρατοπ. Παπαστάθη (οδός Β. Τσιτσάνη)

Ελεύθερη στάθμευση